Privacybeleid

Algemeen

Printcity BV verwerkt persoonsgegevens van zodra u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via 1 van de contactformulieren op onze website. Dezelfde gegevens worden opgevraagd bij het invullen van een sollicitatieformulier, samen met een bestand van jouw motivatiebrief & jouw Curriculum vitae. Omdat Printcity bv een dienstverlenend bedrijf is vragen wij eveneens soms de naam van je bedrijf en optioneel je regio en eventueel in welke van onze diensten u interesse heeft. Daarnaast houden wij nog met behulp van onder andere Google Analytics gegevens over jouw surfgedrag bij.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bedrijf

  • Regio

  • Gegevens over jouw surfgedrag

  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@printcity.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Printcity verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Jouw persoonsgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres) verzamelen we via ons contactformulier, om ervoor te zorgen dat we weten wie ons via onze website probeert te contacteren. En om ervoor te zorgen dat we over de nodige gegevens beschikken om u een antwoord te formuleren op jouw vraag. Zodoende kunnen we dus onze dienstverlening uitvoeren. We kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat U hierin geïnteresseerd zou zijn. Indien U niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kan U ons hieromtrent steeds verzoeken. Wij kunnen tevens communicatie voeren omtrent onze activiteiten en evenementen op website van derde partijen. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze derde partijen na te lezen om te begrijpen wat hun beleid is inzake de verwerking van persoonsgegevens.

  • Printcity analyseert jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en om het aanbod van onze advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren.

  • We verzamelen jouw IP-adres zodat we na kunnen gaan wie onze website bezoekt. Zo kunnen we een profiel vormen van onze bezoekers.

  • Indien u via onze website een sollicitatieformulier invult, worden dezelfde gegevens opgevraagd. We vragen ook om een motivatiebrief alsook jouw Curriculum vitae, zodat wij een goed zicht hebben van jouw profiel. Zo gaan we na of u een mogelijke match bent voor ons bedrijf.

  • Wanneer u bij Printcity een offerte opvraagt, willen we u graag zo goed mogelijk verder helpen. Daarom vragen wij u ook nog volgende gegevens voor ons achter te laten: bedrijfsnaam, regio, interesse in welke van onze diensten. We vragen ook jouw naam, voornaam, telefoonnummer & e-mail adres om ervoor te zorgen dat we weten wie ons via onze website probeert te contacteren en om ervoor te zorgen dat we over de nodige gegevens beschikken om u een antwoord te formuleren op jouw vraag.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:

  • U een (online) formulier invult uitgegeven door Printcity;

  • U deelneemt aan een evenement of actie georganiseerd door Printcity;

  • U zich abonneert op een nieuwsbrief van Printcity;

  • U gebruik maakt(e) van 1 van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Printcity neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Printcity) tussen zit. Printcity neemt dus géén geautomatiseerde besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Printcity bewaart jouw persoonsgegevens, verkregen via onze website, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten. Als er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zal Printcity jouw persoonsgegevens verwerken ten minste zolang er een contractuele relatie is tussen u en Printcity. Voor direct marketing doeleinden bedraagt de bewaartermijn 7 jaar. Wij zullen jouw e-mailadres niet langer gebruiken indien wij een foutmelding krijgen op dit adres.

Delen van persoonsgegevens met derden

Printcity verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van bepaalde verwerkingsactiviteiten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In de volgende omstandigheden kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden:

  • Bepaalde verwerkers die handelen in naam van Printcity voor het uitvoeren van marketingdiensten (bv. mailing);

  • IT-dienstverleners die voorzien in technische assistentie;

  • Advocaten en externe adviseurs: in bepaalde gevallen kan Printcity jouw persoonsgegevens overdragen naar advocaten en externe adviseurs wanneer dit noodzakelijk is voor adviesverlening of de verdediging van onze rechten.

  • Toezichthoudende autoriteiten in geval van een rechtmatig verzoek.

Jouw gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Printcity gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Printcity gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. U kunt over hierover meer lezen in ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. jouw rechten.

  • U heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  heeft dus het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over jou hebben opgeslagen. U heeft het recht om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing.

  • U kunt jouw toestemming om per e-mail commerciële communicatie te ontvangen intrekken na ontvangst van dergelijke e-mails indien u hiervoor op voorhand toestemming gaf.

  • Daarnaast heeft u het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Printcity en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@printcity.be of via post. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Printcity wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien er een inbreuk gepleegd werd op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Printcity neemt de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen, om zo jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegankelijk en steeds beveiligd zijn met wachtwoorden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van jouw gegevens niet 100% garanderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door onze diensten te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs een andere weg, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met jouw gebruik van onze diensten.

Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om jouw accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dien u uit te loggen voordat u ons platform verlaat om de toegang tot jouw gegevens te beschermen van latere gebruikers.

Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@printcity.be.

Waar verwerken en bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard in België, of in een ander land waar onze dienstenverstrekkers over faciliteiten beschikken. Het is evenwel onze duidelijke intentie om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens binnen de Europese Unie blijven. Een doorgifte buiten de Europese Unie gebeurt evenwel op basis van jouw expliciete toestemming hieromtrent en in de mate dat dit noodzakelijk is voor jouw aanvraag.